Założenie konta e-mail w V-admin3

Krok (1/10) Założenie konta e-mail.

Dla lepszego zobrazowania problemu jakim jest niechciana poczta elektroniczna, krok po kroku przedstawiamy jak usprawnić i zoptymalizować konto pocztowe. Dla przykładowego adresu e-mail kowalski@nazwa_domeny.pl przeprowadzimy operacje zakładania konta, ustawienia funkcji catch all oraz konfiguracji programu antyspamowego.

Jak dodać adres e-mail? - przykładowo chcemy utworzyć adres poczty elektronicznej kowalski@domena.pl dla konta o nazwie konto1. Korzystamy z opcji "Poczta -> Dodaj adres e-mail" i na formularzu, który się pokaże, wybieramy z listy kont, konto o właściwej nazwie (konto1). Po dodaniu przedrostka (w naszym przypadku "kowalski") klikamy w przycisk 'Dodaj' a następnie zaznaczamy domenę na liście. Jeśli posiadamy więcej domen możemy je zaznaczyć przytrzymując lewy klawisz Ctrl podczas klikania myszką na domenie. Możemy też za jednym razem dodać więcej niż jeden przedrostek. Po wykonaniu operacji klikamy w 'Zatwierdź' a następnie wchodzimy w "Poczta - Edytuj adres e-mail" i sprawdzamy czy dodane adresy e-mail są we właściwej postaci i są przypisane do właściwych kont. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, niezbędne jest jeszcze przeładowanie konfiguracji.


Po zalogowaniu do panelu administracyjnego WA3, wybieramy zakładkę Konta -> Dodaj konto.

W przypadku usług klasy Home (IO, LUNA, COMA) login ustalany jest automatycznie. W usługach klasy Master (DEIMOS, GEA, WEGA) wpisujemy login do konta np. "kowalski". Dalej wpisujemy 2 razy hasło oraz ustalamy podział powierzchni na pocztę i strony www.
Uwaga: Przy korzystaniu z poczty przez program Open WebMail z okna przeglądarki, konieczne jest zadeklarowanie minimalnej powierzchni dla WWW np. 5 MB. 
Prawa dostępu domyślnie ustawiane są na pełną obsługę konta pocztowego i nie wymagają dodatkowych uprawnień. Po naciśnięciu przycisku "zatwierdź" zostanie utworzone nowe konto "kowalski".Po dodaniu konta automatycznie otworzy się okno z prośbą o dodanie adresu mail. Do tego samego okna można przejść z menu po lewej stronie wybierając poczta -> dodaj adres e-mail. Chcemy utworzyć adres poczty elektronicznej kowalski@nazwa_domeny.pl. Po dodaniu przedrostka w naszym przypadku "kowalski" klikamy w przycisk zatwierdź. Po potwierdzeniu komunikatu o dodaniu adresu e-mail przeładowujemy serwer.

Jak przeładować konfigurację? - nie we wszystkich usługach jest możliwe przeładowanie konfiguracji na żądanie. Jeśli taka opcja jest dostępna, w menu będzie widniała pozycja "Przeładowywanie - Przeładuj usługi". Jeśli opcja nie jest dostępna, przeładowanie wykona się automatycznie, maksymalnie do 30 minut od wprowadzenia zmian. Nie jest konieczne przeładowywanie po każdym dodaniu/edycji adresu - po prostu wykonujemy wszystkie potrzebne operacje i gdy już efekt będzie zadowalający przeładowujemy konfigurację.

Pole przy catch all pozostawiamy puste - ustawienia catch all oraz funkcje programu antyspamowego są opisane w następnych artykułach.