Ustawienie rekordu SPF i DMARC

Jeśli ustawisz rekord SPF dla swojej domeny i wysyłasz wiadomości e-mail przez serwer smtp.forpsi.com, dodaj do swojego rekordu SPF ten element:
include:_spf.forpsi.com
Oto przykład wartości rekordu SPF z dołączoną pozycją:
v=spf1 a mx include:_spf.forpsi.com -all
Rekord DMARC to rekord TXT o nazwie hosta _dmarc.

Instrukcja dodania rekordów SPF i DMARC

 1. Zaloguj się do panelu klienta na stronie https://admin.forpsi.pl
 2. Wybierz z menu bocznego Zarządzanie usługami \ Domeny
 3. Wybierz z listy domenę dla której chcesz ustawić rekord
 4. Wybierz Edycja rekordów DNS
 5. Dodaj rekord SPF:
 6. Dodaj rekord DMARC jako rekord TXT o nazwie hosta _dmarc, jego wartość może wynosić v=DMARC1; p=none. Jeśli ustawisz rekord DMARC, aby zabezpieczyć swoją domenę przed nadużyciami w spamach lub fałszywych wiadomościach e-mail, zalecamy odrzucenie zasad, np. wartość v=DMARC1; p=reject.
Rekordy SPF dla usług zewnętrznych           
    Jeśli wysyłasz e-maile przez serwer smtp swojego dostawcy usług internetowych, z wewnętrznego systemu lub korzystasz z niektórych usług marketingowych, konieczne jest zezwolenie również na adresy IP tych usług. Ponieważ każda domena może mieć ustawiony tylko jeden rekord SPF, musisz dodać elementy usług zewnętrznych do istniejącego rekordu SPF. Może nim być:

Adres IP4 lub IP6, lub zakres IP4/IP6.

Element usługi zewnętrznej:
 • Office365: " include:spf.protection.outlook.com"
 • Shoptet: " include:_spf.myshoptet.com"
 • Mailchimp: " include:servers.mcsv.net"
Przykład rekordu:
v=spf1 a mx include:_spf.forpsi.com include:spf.protection.outlook.com ~all
Kwalifikatory - określ jak przetwarzane są twoje wiadomości e-mail. Mechanizm i kwalifikatory pozwalają określić, w jaki sposób będą przetwarzane wiadomości e-mail, które nie odpowiadają dozwolonemu adresowi IP.
 • "-" Fail — e-maile z niedozwolonych adresów IP powinny zostać odrzucone.
 • "~" Softfail — zazwyczaj wiadomości zwracające Softfail są akceptowane, ale oznaczane. 
W przypadku „v=spf1 a mx include:_spf.forpsi.com ~all” używany jest kwalifikator Softfail. E-maile wysyłane za pośrednictwem naszych serwerów pocztowych pasują do testu SPF. E-maile wysyłane przez inne serwery pocztowe (np. serwer SMTP dostawcy usług internetowych) nie pasują do testu SPF, ale zostaną zaakceptowane.
Jeśli wybierzesz qulifier Fail (-all), jak w przypadku „v=spf1 a mx include:_spf.forpsi.com -all”, niedopasowane wiadomości e-mail zostaną odrzucone. Wybierz ten kwalifikator, jeśli dokładnie wiesz, z jakich serwerów wysyłasz swoje e-maile i jeśli chcesz zabezpieczyć swoją domenę.