Logowanie do panelu administracyjnego usługi

Aby zalogować się do panelu administracyjnego swojej usługi wejdź na stronę www.konto.pl i użyj panelu logowania.W odpowiednich wierszach podaj login i hasło, które otrzymałeś od nas pocztą elektroniczną w informacji potwierdzającej dodanie nowego użytkownika do portalu konto.pl, a następnie w przycisk "Zaloguj". Pod spodem pojawi się nowe menu.


Aby przejść do którejś z funkcjonalności, po prostu w nią kliknij.

Opisy poszczególnych funkcji menu panelu administracyjnego znajdziesz tutaj:

Twoje usługi
Informacje o koncie
Zmiana hasła
Płatności