Logowanie do poczty (WebMail)

Aby zalogować się do aplikacji umożliwiającej obsługę Twojej poczty elektronicznej wejdź na stronę www.konto.pl i użyj panelu logowania.
W odpowiednich wierszach podaj login i hasło, które otrzymałeś od nas pocztą elektroniczną w informacji potwierdzającej aktywowanie usługi, z której chcesz  skorzystać.

Jeżeli przycisk "Poczta" ma kolor niebieski (standardowe ustawienie panelu logowania) to kliknij w przycisk "Zaloguj".
W przeciwnym przypadku najpierw kliknij w przycisk "Poczta"

Add Feedback