Webmail - dodawanie stopek (podpisów)

Stopka jest dowolnym tekstem, który jest automatycznie dodawany na końcu każdej wiadomości. Można utworzyć maksymalnie 10 stopek.
W celu ich zdefiniowania należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

    1. Kliknij w Opcje.

    2. Kliknij w Podpisy.    3. Pojawi się lista 10 podpisów. Podpisy bez przypisanej nazwy będą miały nazwę Nienazwane w języku jaki został wybrany przy zapisywaniu pierwszego podpisu.

    4. Jeśli chcesz stworzyć podpis:

        a. Kliknij w link Edytuj powiązany z jednym z podpisów.

        b. Pojawi się pole edycji podpisu. W tym miejscu można zdefiniować podpis: tekst i nazwę.

        c. Po zakończeniu edycji, kliknij Zapisz.

        Wskazówka: Podpis możesz napisać prostym tekstem lub rozszerzonym. W rozszerzonym możemy definiować krój czcionki, kolor itp.


    5. Jeśli chcesz edytować podpis:

        a. Kliknij w link Edytuj powiązany z jednym z podpisów.

        b. Edytuj i zapisz podpis, lub kliknij w Anuluj jeśli nie chcesz go modyfikować.

    6. Jeśli chcesz ustawić domyślny podpis:

        a. Kliknij na czerwonej ikonce zakazu powiązanej z podpisem który chcesz ustawić jako domyślny.

        b. Czerwona ikonka zakazu zostanie zastąpiona zieloną ikonką zaznaczenia, wskazując domyślny podpis.Tak wybrana stopka automatycznie jest dopisywana do tworzonego e-mail'a.
Aktywna może być tylko jedna stopka.
Żadna ze stopek nie musi być aktywna. Podczas tworzenia wiadomości możemy wybrać stopkę z wcześniej utworzonych.