Opcja: pozostaw kopie wiadomości przekazanej na serwerze.

 Po zalogowaniu się  do poczty na stronie http://www.konto.pl  użytkownik może zdefiniować by kopie wiadomości  przekazanych na inny adres e-mail pozostały  w skrzynce odbiorczej.

Poniższa ilustracja przedstawia dokładną lokalizacje opisanej opcji.

Aktywacja dodatkowej funkcji jest prosta, wystarczy zaznaczyć " Pozostawiaj kopię wiadomości na koncie ".

Add Feedback