Opcja: pozostaw kopię wiadomości przekazanej na serwerze.

 Po zalogowaniu się do poczty na stronie http://www.konto.pl użytkownik może zdefiniować by kopie wiadomości przekazanych na inny adres e-mail pozostały w skrzynce odbiorczej.

Poniższa ilustracja przedstawia dokładną lokalizacje opisanej opcji.

Aktywacja dodatkowej funkcji jest prosta, wystarczy zaznaczyć "Pozostawiaj kopię wiadomości na koncie".