Konfiguracja filtru antyspamowego

Każde z kont pocztowych ma możliwość konfiguracji filtru antyspamowego. W tym celu należy zalogować się do webmail-a na dane wybranego konta. Kolejnym krokiem jest kliknięcie opcji 'Antyspam' w menu 'Opcje'.


Filtr antyspamowy skanuje przychodzące wiadomości mailowe (nagłówek, temat, zawartość wiadomości i inne) i przydziela odpowiednią ilość punktów w zależności od zawartości elementów spamowych. Używając poniższej skali możesz regulować poziom filtru i możliwe zadania jakie mogą być podjęte.

Istnieje możliwość ustawienia dwóch wartości na skali filtru antyspamowego „TAG“, „DEL“ tak aby:

  • wszystkie wiadomości, kóre otrzymają ilość punktów mniejszą (na lewo) niż "TAG" zostaną uznane za dobre i dostarczone na skrzynkę pocztową bez zmian;
  • wszystkie wiadomości, których ilość punktów znajduje się pomiędzy "TAG" i "DEL" zostaną oznaczone jako "SPAM" i będą dostarczone na skrzynke pocztową ze zmienionym tytułem
  • wszystkie wiadomości, które otrzymają ilość punktów większą niż "DEL" zostaną uznane za "SPAM" i nie zostaną przez serwer dostarczone na skrzynkę pocztową.

Jeśli filtr nie jest włączony system dostarczy wszystkie wiadomości bez żadnych oznaczeń czy zmian.

W przypadku pokazanym na obrazku poniżej, wiadomości, które otrzymają od 5 do 7 punktów są oznaczane. Jeśli wartość punktowa przekroczy 8 wtedy wiadomość jest usuwana.Kiedy wiadomość jest zidnetyfikowana jako spam i otrzymuje punkty pomiędzy TAG a DEL, możesz wybrać dostarczenie wiadmości do skrzynki odbiorczej z oznaczeniem w temacie lub przesunięcie jej do folderu spam (obrazek poniżej).


Możemy także wybrać języki preferowane, w których będziemy otrzymywać maile. Wiadomości napisane w językach nie ustawionych będą uznane za prawdopodobny spam. Odpowiednie ustawienia wprowadzamy po kliknięciu opcji 'Język'.

Nasz filtr antyspamowy umożliwia także wprowadzanie własnych reguł antyspamowych poprzez opcję 'Personalizacja reguł filtru antyspamowego'. Tutaj możemy dodać adresy, z których na pewno chcemy otrzymywać pocztę. W polu 1. wprowadzamy adres mailowy (lub też nazwę domeny) po czym klikamy 'Dodaj regułę'.Po wprowadzeniu wszystkich zmian klikamy 'Zapisz'.