Okres rozliczeniowy, fakturowanie

Domyślny okres rozliczeniowy to 1 rok, ale data wygaśnięcia usługi zawsze jest ustawiana względem daty wygaśnięcia domeny, więc okres rozliczeniowy może się różnić.

W przypadku zamówienia usługi dla już zarejestrowanej domeny na mniej niż 12 miesięcy może zostać wystawiona faktura, ale poza tym przypadkiem usługa nie może być fakturowana za okres krótszy niż 1 rok.

Jeśli uaktualnienie planu zostanie zamówione na mniej niż 30 dni przed wygaśnięciem usługi, zmiana zostanie rozpatrzona natychmiast, a nowy plan zostanie zafakturowany za następny okres rozliczeniowy.