Zmiana hasła poprzez webmaila

Jeśli chcemy zmienić hasło do poczty możemy przeprowadzić taką operację również z poziomu samego webmaila.
W tym celu należy się zalogować ze strony konto.pl (1). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w loginie nie wpisujemy
pełnej nazwy konta ale tylko nazwę występującą przed @.


Po zalogowaniu z menu po lewej stronie wybieramy zakładkę Opcje (2) a następnie Hasło (3).
Wejście w zakładkę konto umożliwi zmianę hasła (4).