Zmiana hasła poprzez webmaila

Jeśli chcemy zmienić hasło do poczty możemy przeprowadzić taką operację również z poziomu samego webmaila.
W tym celu należy na stronie konto.pl wybrać Logowanie do poczty.

Zostaniemy przeniesieni do nowej strony, gdzie wprowadzamy login w postaci nazwa_konta@konto.pl oraz hasło. Zaznaczamy Smart i klikamy Zaloguj się.

Po zalogowaniu z menu w górnym prawym rogu wybieramy Ustawienia a następnie z menu po lewej stronie Hasło.
Wejście w zakładkę konto umożliwi zmianę hasła.