Zmiany konfiguracji programu ThunderBird w związku z przeprowadzoną migracją


Niektóre ustawienia na przedstawionych obrazkach mogą różnić się od tych posiadanych przez Państwa - proszę jednak dokonywać zmian tylko i wyłącznie w miejscach zaznaczonych i opisanych do zmiany !

1. Włączamy program pocztowy i przechodzimy do konfiguracji kont pocztowych: klikamy "Narzędzia" -> "Konfiguracja kont"
2. Dla konta 'twoja_nazwa@konto.pl' klikamy "Konfiguracja serwera". Oczywiście zamiast 'twoja_nazwa@konto.pl' powinien być twój adres poczty
3. We wskazanych na obrazku miejscach dokonujemy następujących zmian:
  • W polu "Nazwa serwera": zastępujemy dotychczasowy wpis ('mail.konto.pl') nowym: pop3.konto.pl
  • W polu "Użytkownik": do dotychczasowej nazwy np. twoja_nazwa dopisujemy @konto.pl - tak by powstał wpis twoja_nazwa@konto.pl4. Następnie przechodzimy klikamy na: "Poczta wychodząca" -> wybieramy nasze konto w domenie konto.pl i klikamy na "Edytuj"
5. Pojawi się następujące okno:
6. We wskazanych na obrazku miejscach dokonujemy następujących zmian:
  • W polu "Nazwa serwera": zastępujemy dotychczasowy wpis ('mail.konto.pl') nowym: smtp.konto.pl
  • W polu "Użytkownik": do dotychczasowej nazwy np. twoja_nazwa dopisujemy @konto.pl - tak by powstał wpis twoja_nazwa@konto.pl
  • potwierdzamy zmiany przyciskiem OK7. Jeśli w trakcie edycji pojawi się następujący komunikat:
Naciskamy "OK" - następnie należy ponownie wybrać edycję kont:
I w polu zawierającym:
Dokonać poprawy nazwy konta:

Zatwierdzamy wszystkie zmiany przyciskiem "OK" - Twoja poczta została zrekonfigurowana.
Ze względu na zmianę postaci loginu program pocztowy może Cię poprosić o wprowadzenie hasła do konta - hasło nie ulega zmianie więc należy wprowadzić dotychczasowe.