Zmiany konfiguracji programu Outlook Express w związku z przeprowadzoną migracją

Zmiana konfiguracji programu Outlook Express w związku z przeprowadzoną migracją

Niektóre ustawienia na przedstawionych obrazkach mogą różnić się od tych posiadanych przez Państwa - proszę jednak dokonywać zmian tylko i wyłącznie w miejscach zaznaczonych i opisanych do zmiany !

1. Włączamy program pocztowy i przechodzimy do konfiguracji kont pocztowych: klikamy "Narzędzia" -> "Konta..."
2. Zgodnie z obrazkiem klikamy "Poczta" -> wybieramy konto w domenie konto.pl -> Właściwości:
3. Następnie klikamy w "Serwery":
4. We wskazanych na obrazku miejscach dokonujemy następujących zmian:
  • W polu "Poczta przychodząca (POP3)": zastępujemy dotychczasowy wpis ('mail.konto.pl') nowym: pop3.konto.pl
  • W polu "Poczta wychodząca (SMTP)": zastępujemy dotychczasowy wpis ('mail.konto.pl') nowym: smtp.konto.pl
  • W polu "Nazwa konta": do dotychczasowej nazwy np. twoja_nazwa dopisujemy @konto.pl - tak by powstał wpis twoja_nazwa@konto.pl
  • Zatwierdzamy zmiany przyciskiem "Zastosuj", następnie "OK"

Zatwierdzamy wszystkie zmiany przyciskiem "OK" - Twoja poczta została zrekonfigurowana.
Ze względu na zmianę postaci loginu program pocztowy może Cię poprosić o wprowadzenie hasła do konta - hasło nie ulega zmianie więc należy wprowadzić dotychczasowe.