Jak postępować w przypadku gdy zapomniałem wpisać nr pro formy w tytule przelewu?

1. Płatność wykonana przelewem
należy przesłać na adres e-mail: biuro@konto.pl zeskanowane bądź wygenerowane potwierdzenie wykonania przelewu. Zgłoszenie powinno zawierać:

- nr pro formy, za którą była dokonywana płatność
- datę wykonania przelewu

2. płatność wysłana pocztą
należy wysłać zeskanowane i wypełnione (podbite) polecenie przelewu na adres e-mail: biuro@konto.pl. Prosimy nie zapomnieć o podaniu nr faktury pro forma.

Potwierdzenie można również wysłać faksem na nr 032 785 38 02, koniecznie z podaniem adresu kontaktowego e-mail.

Add Feedback