Co się dzieje z moją wpłatą za fakturę pro forma

W momencie zaksięgowania przez nas wpłaty, zostaje wystawiona faktura księgowa, którą będą Państwo mogli pobrać z panelu administracyjnego usługi w postaci pliku pdf.

Jeżeli usługa była zablokowana z powodu braku uregulowania należności, to po zaksięgowaniu przez nas wpłaty, zostaje ona odblokowana.
Jeżeli jest to nowa usługa, to po zaksięgowaniu przez nas wpłaty jest ona aktywowana i na kontaktowy adres e-mail jest wysyłana wiadomość zawierająca wszystkie dane potrzebne do zarządzania usługą.