Webmail - grupy

Webmail pozwala w łatwy sposób zapanować nad swoimi kontaktami poprzez przydzielanie ich do grup.
Jeśli mamy już dodanych parę kontaktów możemy je teraz podzielić na grupy.
W tym celu należy:

  • wejść w zakładkę Kontakty
  • następnie w Osobiste
  • w oknie osobiste klikamy w Dodaj Grupę


Druga możliwość poprzez którą możemy tworzyć Grupy:

  • wchodzimy w zakładkę Pulpit
  • następnie w Nowa Grupa


Po wybraniu opcji dodawania grupy musimy nadać jej nazwę, ogólny opis np. Koledzy -> koledzy z pracy oraz przydzielić do niej kontakty. W tym celu z lewego okna wybieramy kontakt a następnie klikamy w symbol strzałki.
Wchodząc w zakładkę Kontakty -> Osobiste i klikając dwa razy w nazwę grupy będziemy w stanie sprawdzić kto jest do niej przypisany.Tworząc nową wiadomość np. z zaproszeniem na urodziny mamy możliwość wybrania również po grupach do kogo chcemy napisać. W tym celu tworzymy nową wiadomość. W polu adresatów klikamy w Do. Otworzy się okno w którym będziemy mogli wybrać konkretnego adresata bądź też całą grupę.