Sprawdzenie zajętości powierzchni konta pocztowego w webmailu (starsza wersja)

Aktualny poziom zajętości powierzchni pocztowej w webmailu jest pokazany na pierwszej stronie tuż po zalogowaniu (niezależnie od wyboru szablonu webmaila).
Jeżeli istnieje konieczność sprawdzenia, który z folderów zajmuje najwięcej powierzchni należy kliknąć opcję "Manage" w przypadku kiedy wybrany został szablon Smooth-Sky, lub opcję "Zarządzaj folderami..." w przypadku szablonu Basic. W tym momencie pojawi nam się lista katalogów, jakie są stworzone przez użytkownika, wraz z liczbą wiadomości jaka znajduje się w danym folderze a także ilością zajętej powierzchni.