Dodawanie folderów i podfolderów w webmailu

Webmail umożliwia dodawanie własnych folderów i podfolderów, których można użyć do archiwizowania i porządkowania wiadomości.
Po zalogowaniu do webmaila należy wejść w sekcję 'Wiadomości'. Jeśli chcemy dodać folder należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na katalog główny 'Główne konto' i z menu wybrać 'Utwórz folder'.


Następnie wprowadzamy nazwę nowego folderu i klikamy 'Twórz'. Nowy folder pojawi się na drzewku.


Aby dodać podfolder, klikamy prawym przyciskiem myszy na odpowiedni folder.


Następnie wprowadzamy nazwę folderu i klikamy 'Twórz'. Po wykonaniu operacji możemy rozwinąć folder wraz z podfolderami.