Zmiana parametrów baz danych.

 Podstawowa wielkość bazy danych (MySQL, MSSQL lub PostgreSQL) dla usług typu  hosting  została zwiększona z 500MB do 1GB. Wzrost ten został wykonany dla wszystkich baz danych.

Jeśli korzystasz z większej liczby baz np. z bazy danych, 2x 500MB, to  po aktualizacji otrzymasz od nas 2x 1GB.