Planowane prace na serwerach klastra webhostingowego (w wersji Linux)

W najbliższą sobotę, tj 22 Marca 2014, między 22:00 a 24:00 zaplanowane są prace na serwerach klastra webhostingowego (w wersji Linux).