Informacje o pracach konserwacyjnych

Drodzy klienci,
Informujemy o planowanej konserwacji infrastruktury sieciowej, w której skład wejdzie wymiana głównych routerów w DC Ktiš, która wpłynie na działanie usług serwerów dedykowanych.
Planowane prace będą mieć miejsce w dniach:
• 13.03.2019 między 00:01, a 08:00 CET
• 20.03.2019 między 00:01, a 08:00 CET
Podczas planowanych konserwacji może dojść do kilku krótkich przerw w połączeniu sieciowym, które łącznie nie powinny przekroczyć 30 minut.
Po zmianie routerów, ich adresy MAC ulegną zmianie. Oznacza to aktualizację adresu MAC bramy (ARP) dla serwerów końcowych, które większość serwerów może obsłużyć automatycznie w ciągu kilku sekund.
Problem zmiany adresu MAC może wystąpić w przypadku serwerów z ustawionym statycznym adresem MAC bramy.
W razie problemów prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta.
Dziękujemy za zrozumienie.