Gwarancja certyfikatów SSL

Gwarancja stanowi ubezpieczenie od szkód wyrządzonych użytkownikowi końcowemu na skutek zaniedbania po stronie Urzędu Certyfikacji wydającego certyfikat SSL lub złamania szyfrowania certyfikatu. Ofiara może wtedy podjąć kroki prawne przeciwko Urzędowi Certyfikacji.
 
Wysokość gwarancji finansowej różni się w zależności od konkretnego produktu i regulaminu konkretnego Urzędu Certyfikacji.
 
Poniżej znajduje się porównanie wysokości gwarancji dla wszystkich oferowanych przez nas certyfikatów SSL.
 
Rapid SSL
10 000 $
Geotrust QuickSSL Premium
500 000 $
Actalis DV SSL Server Certificate
50 000 $
Rapid SSL Wildcard
10 000 $
Actalis DV SSL Wildcard Certificate
50 000 $
Actalis DV SSL Certificate SAN
50 000 $
Geotrust QuickSSL Premium SAN
500 000 $
 
 
Warunki użytkowania CA Actalis (wersja angielska):