Zablokowani i zaufani nadawcy

W celu wyświetlenia listy zablokowanych i zaufanych nadawców, przejdź do sekcji Ustawienia z górnego menu.

Wybierz zakładkę Zablokowani i zaufani nadawcy z sekcji Konto.

W celu wprowadzenia pojedynczego adresu, wpisz adres, który chcesz zablokować, w pole Adres e-mail (1.).

Wybierz, do której listy chcesz przypisać adres e-mail (w przykładzie Zablokowany nadawca) (2.).

Kliknij przycisk DODAJ w celu dodania wybranego adresu do danej listy (3.).

Najprostszym sposobem jest dodawanie adresów bezpośrednio z listy wiadomości. Otwarcie podejrzanej wiadomości może być niebezpieczne, więc możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na wiadomość, a następnie wybrać opcję Blokuj nadawcę z otwartego menu.

Można również skorzystać z przyciskuw czasie czytania wiadomości.


Masowy import wiadomości

  • Stwórz na komputerze plik CSV zawierający jeden adres e-mail na wiersz (bez spacji).
  • Na stronie Zablokowanych i zaufanych nadawców kliknij przycisk Import adresów e-mail.
  • Wciśnij przycisk Wybierz, co spowoduje otwarcie okna systemu operacyjnego.
  • Wybierz plik CSV zawierający listę adresów.
  • Wybierz listę, do której zostaną dodane adresy.
  • Wciśnij przycisk IMPORT.


Zarządzanie blokowanymi nadawcami

  • W celu edycji adresu, musisz usunąć dotychczasowy adres, a następnie dodać nowy.
  • Usunięcie adresu z listy odbywa się za pomocą przycisku Usuń.
  • Usunięcie większej liczby adresów jest możliwe poprzez ich zaznaczenie, a następnie kliknięcie przycisku Usuń zaznaczone.
  • Adresy z poszczególnych list można filtrować za pomocą rozwijanego menu.
Uwaga! Nie można dodawać adresów, które już są dodane do innej listy. Przykładowo, jeśli dany adres znajduje się na liście zaufanych nadawców, nie będzie możliwe dodanie go do listy zablokowanych nadawców.