Korzystanie z etykiet

Etykiety pozwalają dzielić wiadomości na kategorie. Nie ma znaczenia w jakim katalogu znajduje się wiadomość powiązana z daną etykietą.

Tworzenie etykiety
Wybierz opcję Etykiety z menu po lewej stronie. Następnie skorzystaj z przycisku [+]. Wprowadź nazwę i wybierz kolor.

Utworzenie etykiety jest również możliwe za pomocą przyciskustitky, który znajduje się na pasku narzędzi danej wiadomości. Wybierz etykietę z listy lub kliknij przycisk Stwórz nową etykietę.

Przypisywanie etykiety
Wybierz wiadomości z listy, a następnie kliknij na przycisk Etykiety na pasku narzędzi. Wybierz etykietę z listy, zostanie ona przypisana do wybranych wiadomości.
Możesz przypisać etykietę do pojedynczej wiadomości dokładnie w ten sam sposób.

Usunięcie etykiety z wiadomości
Wyświetl wiadomość, dla której chcesz usunąć etykietę.
Kliknij na krzyżyk w nagłówku wiadomości. Znajduje się on przed nazwą etykiety.
Jeśli chcesz usunąć etykietę dla wszystkich wiadomości, po prostu usuń daną etykietę.

Wyświetlanie wiadomości
Przejdź do zakładki Etykiety z lewego menu i kliknij na daną etykietę w celu wyświetlenia wszystkich powiązanych z nią wiadomości.

Modyfikacja i usunięcie etykiety
Najedź kursorem na daną etykietę na liście. Pojawi się ikona strzałki, na którą należy kliknąć. Wyświetlone zostanie rozwijane menu z opcjami edycji oraz usunięcia danej etykiety. W tym miejscu możesz zmienić nazwę (lub edytować kolor) oraz usunąć etykietę.
Change name or delete label.