Powiadomienie o wiadomościach przychodzących

W celu ustawienia powiadomień przejdź do sekcji Ustawienia z poziomu górnego menu.

Wybierz Przekazywanie i Auto-odpowiedź z menu po lewej stronie.
Wprowadź istniejący adres e-mail (można wykorzystać tylko jeden adres).

Wybierz format wiadomości (zrzuty ekranu poniżej przedstawiają jak wygląda powiadomienie).

- pełny
- krótki

Zapisz zmiany za pomocą przycisku OK.

Uwaga! Powiadomienie nie zostanie wysłane w następujących przypadkach:
  • wiadomość dostarczona na skrzynkę jest powiadomieniem,
  • wiadomość została oznaczona jako spam,
  • wiadomość została już dostarczona na skrzynkę (powtórne dostarczenie tej samej wiadomości, na przykład w przypadku zapętlenia)