Podstawowe ustawienia

Konfigurację Webmaila można zmienić z poziomu zakładki Ustawienia.

Strona Ustawień zawiera dwie sekcje: 

1. SKRZYNKA (ustawienia skrzynki pocztowej)
 • Informacje o wykorzystaniu przestrzeni, limity załączników oraz wykaz 10 ostatnich logowań
 • Zarządzanie hasłem
 • Zarządzanie zablokowanymi i zaufanymi nadawcami
 • Ustawienia Przekazywania i Auto-odpowiedzi
 • Ustawienia zachowania AntySpamu
 • Zarządzanie Podłączonymi kontami
 • Ustawienia zarządzania kontem z urządzeń mobilnych

2. APLIKACJA (ustawienia Webmaila)

 • Zmiana wyglądu Webmaila (wyświetlana nazwa, język)
 • Ustawienia zdjęcia profilowego, które jest widoczne w interfejsie Webmail
 • Wyświetlanie, tworzenie, odpowiadanie na i przekazywanie wiadomości
 • Zarządzanie podpisami w stopce
 • Ustawienia dostępności i wyświetlania kalendarza oraz kontaktów
 • Wybór widoczności poszczególnych modułów 

Konto

Niektóre zaawansowane ustawienia i funkcjonalności są opisane w odrębnych artykułach:


Aplikacja

Ogólne

 • Zdjęcie profilowe
  - awatar jest wyświetlany na liście wiadomości w podglądzie jedynie w Webmailu
 • Nazwa użytkownika: pojawia się w polu "Od" w czasie tworzenia wiadomości
 • Język: ustawienia języka interfejsu
 • Wygląd: Jasny / Ciemny
 • Strefa czasowa: ma wpływ na godzinę wyświetlaną dla wiadomości
 • Okienko odczytu: pozwala na zmianę okna, w którym wyświetlona zostanie zawartość wybranej wiadomości (Wertykalnie / Horyzontalnie)
 • Jeśli opcja Domyślnie rozwiń widok strony jest zaznaczona, podgląd zawsze będzie wyświetlany w całym oknie
 • Edytor: preferencje czcionki
 • Automatyczne wylogowanie: jeśli opcja jest aktywowana, zostaniesz wylogowany z interfejsu po wskazanym czasie

Wiadomości


Podpisy

 • Dowiedz się więcej w artykule na temat Podpisów

Kalendarz


Pliki, Zadania, Notatki

 • Ustawienie liczby elementów na stronie

Przestrzeń skrzynki

Obecne wykorzystanie przestrzeni dyskowej dla skrzynki można sprawdzić w górnym menu, po kliknięciu w przycisk z awatarem.

Menu zawiera informacje na temat dostępnej przestrzeni na skrzynce, przestrzeni archiwum oraz wolnej przestrzeni Dropbox (jeśli został podłączony dysk Dropbox).