Ograniczenie wiadomości przychodzących na serwerze pocztowym mxavas.forpsi.com

Wiadomości dostarczane na serwer pocztowy mxavas.forpsi.com są sprawdzane pod kątem spamu, ataków phishingowych, wirusów, itp. Nadawca wiadomości może otrzymać jedną z poniższych informacji zwrotnych:
 
552 5.1.1 5.2.2 sorry, final recipient mailbox is full (chkuser)
 • - skrzynka odbiorcy jest przepełniona. Skontaktuj się z odbiorcą wiadomości poprzez inny środek komunikacji i poinformuj go o problemie z pełną skrzynką mailową. Możliwe jest również przesłanie autoryzowanego zgłoszenia przez portal support.forpsi.pl. Poinformujemy naszego klienta o wynikłym problemie.
 •  
550 5.1.1 <xxx> sender is blacklisted
 • - nadawca wiadomości znajduje się na czarnej liście. Oznacza to, iż odbiorca ustawił czarną listę dla swojej skrzynki, a nadawca odpowiada jednemu z rekordów, który się na niej znajduje. Skontaktuj się z odbiorcą wiadomości poprzez inny środek komunikacji. Możliwe jest również przesłanie autoryzowanego zgłoszenia przez portal support.forpsi.pl. Poinformujemy naszego klienta o wynikłym problemie.
 
552 5.2.0 0biL1i00V1cmcpM01biL4w spam detected
 • - wiadomość została odrzucona jako spam. W tym wypadku odbiorca ustawił "Automatyczne odrzucanie wiadomości oznaczonych jako spam". Skontaktuj się z odbiorcą wiadomości poprzez inny środek komunikacji i poproś o dodanie swojego adresu do białej listy. Możliwe jest również przesłanie autoryzowanego zgłoszenia przez portal support.forpsi.pl. Poinformujemy naszego klienta o wynikłym problemie.
 
550 5.1.0 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa blocked by SPF
 • - wiadomość została odrzucona ze względu na SPF. Domena nadawcy ma ustawiony rekord SPF (Sender Policy Framework), który określa z jakich adresów IP mogą być wysyłane wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość jest dostarczana z niedozwolonego adresu IP, zostaje ona odrzucona ze względu na brak autoryzacji SPF. Sytuacja może wystąpić w przypadku, gdy oryginalna wiadomość została przekazana lub przesłana z serwera smtp Dostawcy Internetu, itp. Więcej informacji dostępnych jest w artykule Rekordy SPF i przekazywane wiadomości.
 •  
552 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bqv1i0054rvCQt01 DMARC validation failed
- wiadomość została odrzucona ze względu na DMARC. Wiadomość zdaje test DMARC, jeśli posiada prawidłowy podpis DKIM domeny nadawcy w parametrze "od" nagłówka wiadomości. W przeciwnym wypadku, jeśli domena nadawcy ma ustawioną politykę "odrzucania" w rekordzie DMARC, wiadomość zostaje odrzucona przez nasz serwer pocztowy. Sugerujemy upewnienie się, iż rekord SPF jest ustawiony prawidłowo, a wszelkie wysyłane wiadomości są podpisane przez DKIM.
 
554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa no DNS reverse for x.x.x.x
 
550 5.1.0 1Qk81i01C0kRQ6S01QkX4j invalid domain
 • - domena nadawcy nie posiada prawidłowych rekordów MX lub A. Problem najczęściej występuje w przypadku wygaśnięcia domeny.
 
550 5.1.0 1Qk81i01C0kRQ6S01QkX4j invalid destination domain
 • - domena odbiorcy nie posiada prawidłowych rekordów MX lub A. Problem najczęściej występuje w przypadku wygaśnięcia domeny.
 
Connection refused from x.x.x.x. See http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=x.x.x.x for more information
          lub
554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bqv1i0054rvCQt01 Connection refused from x.x.x.x
 • - adres IP serwera poczty wychodzącej znajduje się na czarnej liście Spamhaus lub czarnej liście Cloudmark. Administrator serwera pocztowego musi skontaktować się z powyższymi podmiotami w celu usunięcia adresu IP z czarnych list.
 •  
554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bqv1i0054rvCQt01 Bad attachment
 • - dostarczona wiadomość e-mail zawiera załączniki o niedozwolonych rozszerzeniach (com, exe, pif, bat, scr, cpl, cmd, dll, lnk, inf, msi, sct, vbs, vb, vbe, js, wsf, iso). Jeśli musisz przesłać plik o jednym z wymienionych roszerzeń, sugerujemy spakowanie załącznika (np. zip).

5.0.0 smtp; 550 5.1.1 gaui1p0062iCB6t01auiH0 Sorry, relay access denied, see https://support.forpsi.com/KB/a3406
 • - domena odbiorcy nie posiada rekordu MX o wartości mxavas.forpsi.com lub adresie IP 81.2.195.200. Więcej informacji znajduje się w artykule Przenoszenie e-maili do Forpsi.

552 5.2.2 0bqv1i0054rvCQt01 Mass Message too Big   
 • - rozmiar dostarczonych wiadomości masowych jest liczony zależnie od rozmiaru samej wiadomości oraz liczby jej odbiorców. Rozmiar całkowity nie może przekraczać 100.000.000 B, czyli około 100 MB.