Synchronizacja kalendarza na Windows Mobile

Żadna wersja klienta CalDAV nie może być wykorzystana (do synchronizacji) w obecnej wersji naszego serwera synchronizacyjnego.