Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów

Jak zarządzać pamięcią podręczną multimediów?

Dzięki HiSpeed Cache możesz zarządzać pamięcią podręczną swojej witryny, zauważalnie zwiększając szybkość ładowania strony. Funkcjonalność znacząco zwiększa poziom zadowolenia użytkownika. Pamięć podręczna skraca czas oczekiwania przeglądarki na odebranie danych (TTFB).
HiSpeed Cache przechowuje pamięć podręczną multimediów w pamięci serwera, dzięki czemu czas ładowania strony przy kolejnych odwiedzinach jest znacznie skrócony. Przeglądanie strony internetowej odbywa się dzięki temu znacznie płynniej.
Rekomendujemy wykorzystanie wtyczki Aruba HiSpeed Cache w przypadku stron opartych na WordPress.

Standardowe strony postawione na Hostingu Linux oraz WP Ready przechowują pamięć podręczną przez 12 godzin. W przypadku aktualizacji strony, możliwe jest wprowadzenie zmian natychmiastowo poprzez wyczyszczenie pamięci podręcznej zgodnie z instrukcją poniżej.
 
Wtyczka HiSpeed Cache może być aktywowana dla usług Hostingowych Linux zakupionych po 15/02/2023.

Aktywacja Dynamicznej Pamięci Podręcznej jest możliwa z poziomu panelu kontrolnego poprzez kliknięcie przycisku Włącz. Możliwe jest również wyłączenie tej opcji.

Przycisk Czyszczenia pamięci podręcznej pozwala na jej wyczyszczenie. Pozwala to na natychmiastowe wyświetlenie zmian na stronie, bez potrzeby odczekania 12 godzin, po których czyszczenie następuje automatycznie.
 
Aktywacja pamięci podręcznej na stronach tworzonych za pomocą innych CMS niż WordPress może spowodować problemy z wyświetlaniem strony.

W przypadku usług WP Ready zakupionych po 15/02/2023 dynamiczna pamięć podręczna jest automatycznie aktywowana.

Platforma WP Ready jest zoptymalizowana pod wykorzystanie powyższej funkcjonalności, więc jest ona domyślnie aktywna.
Dezaktywacja Dynamicznej Pamięci Podręcznej jest możliwa z poziomu panelu kontrolnego poprzez kliknięcie przycisku Wyłącz.

W przypadku usług WP Ready zakupionych przed 15/02/2023, funkcję można uruchomić za pomocą przycisku Włącz;

Przycisk Czyszczenia pamięci podręcznej pozwala na jej wyczyszczenie. Pozwala to na natychmiastowe wyświetlenie zmian na stronie, bez potrzeby odczekania 12 godzin, po których czyszczenie następuje automatycznie.
 
W przypadku witryn opartych na WordPress warto sprawdzić, czy motywy lub wtyczki nie blokują korzystania z pamięci podręcznej. Ponadto, aby zweryfikować wzrost wydajności witryny, konieczne jest wylogowanie się z panelu WordPress, otwarcie okna w trybie incognito (anonimowym) lub skorzystanie z innej przeglądarki; jest to wymagane, gdyż po zalogowaniu do panelu WordPress w przeglądarce znajduje się plik cookie, który instruuje serwer, aby nie korzystał z pamięci podręcznej.
Doświadczeni użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o działaniu i zarządzaniu HiSpeed Cache z poniższych poradników:
Jak działa zarządzanie pamięcią podręczną? 
Działanie HiSpeed Cache bazuje na nagłówkach. Standardowe nagłówki wspierane przez CMS:
 • cache-control: no-cache. w przypadku tego nagłówka, system nie zapisuje żądania w pamięci podręcznej;
 • cache-against: max-age. w przypadku tego nagłówka, system zapisuje żądanie przez wprowadzony czas, wyrażony w sekundach.
W przypadku niestandardowego skryptu możliwe jest wykluczenie URL za pomocą poniższego nagłówka:
 
<php header("Cache-Control: no-cache"); ?>
 
Możliwe jest również ustawienie czasu (w sekundach) przechowywania w pamięci podręcznej dla danej strony:
 
<php header("Cache-Control: max-age=6000"); ?>
 
System pamięci podręcznej nie bierze pod uwagę:
 • adresów zawierających jeden z poniższych stringów:
  wp-login, preview=true, cart, my-account, checkout, addons, add-to-cart, wp-cron.php, xmlrpc.php, contact, task=registration, registerview =registration|administrator|remind|login, admin/content/backup_migrate/export, status.php, update.php, install.php, user, info, flag, ajax, aha , / account;
 • żądań cookies zawierających jeden z poniższych stringów:
  wordpress_no_cache, comment_author, wordpress_logged_in_, yith_wcwl_products, wp-postpass_, it_exchange_session_, wp_woocommerce_session, woocommerce_cart_hash, Drupal.visitor.name, edd_items_in_cart=1, drupalSGCacheBypass=1, jSGCacheBypassache=1, wpBpassache=1 woocommerce_items_in_cart=1
Poniżej znajdują się przykłady komend, które można wprowadzić w pliku .htaccess w celu wykluczenia poszczególnych stron z wykorzystania pamięci podręcznej:

Wykluczenie pojedynczej strony

<IfModule mod_headers.c>

Header always set Cache-Control "private" "expr=% {ENV:REQUEST_URI} =~ m#^/page/$#"

</IfModule>

Wykluczenie większej liczby stron:

<IfModule mod_headers.c>

Header always set Cache-Control "private" "expr=%{ENV:REQUEST_URI} =~ m#^(?:/page1/|/page2/)$#"

</IfModule>

Jak przetestować zachowanie stron?
Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, czy strony są zapisywane w pamięci podręcznej, jest wysłanie żądania do witryny i sprawdzenie nagłówków zwrotnych. Możesz w tym celu skorzystać z wbudowanej funkcji w przeglądarce Chrome.
Aby sprawdzić nagłówek zwrotny, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na własnej stronie i wybierz Zbadaj lub naciśnij klawisz F12 na klawiaturze;
 2. W nowo-otwartej konsoli kliknij na zakładkę Sieć w górnej części okna;
 3. Jeśli narzędzie wskazuje na zapisywanie aktywności strony, wciśnij Ctrl + R zgodnie z sugestią;
 4. Wybierz element z listy;
 5. Kliknij w zakładkę Nagłówki;
 6. Wyświetlona wartość x-aruba-cache może posiadać jeden ze statusów poniżej:
  • HIT. Ten wynik oznacza, że strona jest prawidłowo zapisywana w pamięci podręcznej.
  • MISS. Musisz ponownie załadować stronę i sprawdzić status - jest to pierwsza wizyta na tej stronie od ponad 12 godzin.
  • BYPASS. Ten wynik wskazuje na jeden z następujących warunków: zalogowałeś się do swojej witryny, testujesz stronę wykluczoną z pamięci podręcznej lub w przeglądarce znajdują się pliki cookie, które uruchamiają żądanie dynamicznego zarządzania pamięcią podręczną.
Poniżej znajduje się przykład Nagłówka Zwrotnego wyświetlanego w Chrome:

Brak nagłówka oznacza, że pamięć podręczna została wyłączona przez reguły wykluczeń lub nagłówek Cache-Control wysłany przez CMS.