Edycja rekordów DNS dla usługi Pakietu

 Aby strona internetowa i adresy e-mail w Twojej domenie działały, zwykle potrzebne są następujące 3 rekordy DNS:
  • domena.tld    A      81.2.19x.xxx (81.2.19x.xxx to adres IP serwera na którym znajduje się twój hosting)
  • *.domena.tld  CNAME  domena.tld (zamiast * (gwiazdki) można użyć www)
  • domena.tld    MX     10 mxavas.forpsi.com

Dzięki usłudze "Pakiet" ustawimy dla Ciebie wymagane wpisy w konfiguracji domeny.

Dla wszystkich Pakietów (z wyjątkiem pakietu E-MAIL) domena drugiego rzędu (domain.tld) oraz subdomena www (www.domain.tld) powinny wskazywać na nasz serwer hostingowy. Zalecamy, aby nie zmieniać tych rekordów.

W przypadku Pakietu E-MAIL nie zalecamy zmiany lub usuwania rekordu MX wskazującego na nasz serwer pocztowy. Możliwe jest dodawanie i zmiana rekordów o niższym priorytecie (wyższy numer przed nazwą serwera pocztowego).

W przypadku zmiany rekordów DNS domeny zarejestrowanej w ramach usługi "Pakiet" nie ponosimy odpowiedzialności za brak funkcjonalności usługi.