Szablony antyspamowe

Szablony umożliwiają masową konfigurację reguł antyspamowych dla skrzynek pocztowych domeny. Możesz także użyć szablonów do tworzenia skrzynek pocztowych.

Tworzenie szablonu 
Zaloguj się na Webmaila za pomocą konta postmaster lub innego konta administracyjnego.
Kliknij zakładkę Admin w górnym menu.
Jeśli szablony mają być używane na skrzynce pocztowej, musisz zaznaczyć opcję AntiSpam dla nazwa@domena.pl - "WŁĄCZONE"


W lewym menu głównym wybierz pozycję Szablony i kliknij przycisk + SZABLON

Określ właściwą nazwę i kliknij ZAPISZ.

Nowy szablon został utworzony. Pojawi się on na liście dostępnych szablonów. Od teraz możesz zastosować reguły szablonu w dowolnym momencie na wszystkich skrzynkach pocztowych w domenie. Aby to zrobić, zaznacz szablon i wybierz Zastosuj dla domeny.

Szablony oferują wszystkie opcje znane z ustawień antyspamowych typowej skrzynki pocztowej.


Jedną z najbardziej użytecznych funkcji jest tworzenie listy adresatów zaufanych i niezaufanych. W Webmailu jest to określone przez "Zablokowani i bezpieczni nadawcy". Aktywacja polega na przełączeniu suwaka w pozycję koloru zielonego przy opcji "Przypisz listę zablokowanych nadawców do tego szablonu" lub "Przypisz listę zaufanych nadawców i odbiorców do tego szablonu". Pamiętaj, że w każdym momencie możesz dodać nowy adres, zarówno zaufany, jak i niezaufany, poprzez wypełnienie pola o nazwie "Adres e-mail*" oraz wybranie typu listy "Dodaj do listy jako:"
Zatwierdzenie wszystkich nowych ustawień w tej sekcji odbywa się poprzez wciśniecie przycisku Zapisz.

Stosowanie reguł szablonów dla istniejących skrzynek pocztowych 

Wybierz odpowiedni szablon z rozwijanego menu na stronie edycji skrzynki pocztowej.

Program zapyta o zatwierdzenie modyfikacji. Wciśnij przycisk TAK.