Jak mogę administrować serwerem?

                                

UWAGA!! Ten przewodnik nie może być używany do usług Forpsi Cloud lub Classic VPS, ale tylko do starych (niedostępnych już) wariantów VPS. (PowerPanel)

Do zarządzania serwerem możesz użyć: 
  1. Pro serwer system operacyjny Linux:
    • PowerPanel: graficzny interfejs sieciowy dostępny na porcie 4643  (https://ip_adresa_serveru:4643/)

    • dostęp przez SSH: na standardowym porcie 22 
  2. Pro serwer system operacyjny Windows:
    • PowerPanel: graficzny interfejs sieciowy dostępny na porcie 4643 (https://server_ip_address:4643/) 
    • dostęp przez zdalny pulpit (usługi terminalowe)