Logi wiadomości e-mail w Qmailu na serwerze VPS (Plesk).

   Usługa poczty na Linux VPS jest przeważnie realizowana przez program Qmail. Ponieważ Qmail jest dostosowany do administrowania z Pleska, logi znajdziesz w tej ścieżce:

/usr/local/psa/var/log