Usuwanie zduplikowanych wiadomości w kliencie pocztowym Thunderbird

W przypadku klienta Thunderbird możesz użyć dodatku Usuń zduplikowane wiadomości (alternatywne) – najnowsza wersja 0.5.2b. Plik instalacyjny można pobrać ze strony dodatku Thunderbird lub bezpośrednio ze strony programisty.

Po zapisaniu pliku "remove_duplicates Messages Alternative-0.3.12-tb.xpi" na komputerze przejdź do klienta Thunderbirda. 
W menu wybierz Dodatki. (Zapisane pliki)


W oknach systemowych wybierz pobrany plik i rozpocznij instalację klikając Zainstaluj teraz.
Po ponownym uruchomieniu Thunderbirda instalacja zostanie zakończona i po kliknięciu folderu prawym przyciskiem myszy pojawi się nowa pozycja Usuwanie zduplikowanych wiadomości. 

Utwórz nowy folder w swojej skrzynce pocztowej, np. „Otrzymane duplikaty”. Możesz pominąć ten krok, jeśli zamierzasz tylko usunąć wszystkie zduplikowane wiadomości.

Kliknij prawym przyciskiem myszy folder (Skrzynka odbiorcza) iz menu kontekstowego wybierz Usuwanie zduplikowanych wiadomości. 

Po zakończeniu analizy otworzy się nowe okno z wynikami, w którym możesz wybrać sposób postępowania z duplikatami. 

  
Zduplikowane wiadomości można trwale usunąć, przenieść do kosza lub przenieść do dowolnego żądanego folderu Thunderbirda.  

Zakończ usuwanie (przenoszenie/przenoszenie) klikając OK. 

Aby przejść przez dodatkowe foldery (konta IMAP), uruchom dodatek w ten sam sposób dla żądanego folderu.