Dane kontaktowe widoczne w bazie Whois

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, dane właściciela domeny są ukryte w bazie WHOIS. Jak wyglądają dane kontaktowe w bazie WHOIS możesz zobaczyć na poniższym obrazku:


Czy prywatność WHOIS jest ważna, jeśli chodzi o RODO?
Zdecydowanie tak! Mimo że RODO sprawiło, że większość głównych rejestrów ukrywa dane kontaktowe właściciela domeny, wciąż istnieje kilka powodów, aby aktywować "Whois Privacy".

 1. Dane osobowe właściciela, w  przypadku zastosowania "WHOIS Privacy", są ukryte nawet przed stronami trzecimi (policją, sądami, prawnikami, wykonawcami i innymi podmiotami prawnymi uprawnionymi do wglądu w dane WHOIS). Podane instytucje mogą jednak na wniosek uzyskać dostęp w przypadkach szczególnych.
2. Adres e-mail widoczny we Whois dla domeny chronionej przez "Whois Privacy" jest w pełni aktywny i każdy może z niego skorzystać. Nie jest to jednak adres bezpośrednio do właściciela. Zgłoszenie przesłane na adres widoczny we Whois zostanie przesłane do rejestratora domeny, który może przekazać je do właściciela danej domeny. może tylko poprosić rejestratora o skontaktowanie się z właścicielem. Adres e-mail bezpośrednio do posiadacza domeny jest chroniony przez GDPR, więc ten sposób komunikacji nie jest dostępny.
3. Jeżeli domena jest chroniona przez "Whois Privacy", dane nie są dostępne dla innych rejestratorów domen.