Zmiana planu

Przejście na wyższy plan

Klient może przejść z planu TRIAL na plan WEB lub SHOP lub z planu WEB na plan SHOP. Klient zostanie obciążony odpowiednią opłatą zgodnie z zamówioną zmianą planu i długością okresu do daty wygaśnięcia usługi.

Zlecenie aktualizacji można dokonać za pośrednictwem Panelu Klienta Forpsi. W sekcji Site Builder dostępne są wszystkie utworzone strony internetowe. W szczegółowym dziale konkretnej strony internetowej możesz zamówić upgrade planu.

Przejście na niższy plan

Funkcja obniżenia planu nie jest wdrażana z przyczyn technicznych. W przypadku konieczności obniżenia wersji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, który będzie rozwiązywał każdy przypadek indywidualnie zależnie od wynikłej sytuacji.