Błąd "policy violation" - e-maile w kolejce z adresu IP

Prawdopodobnie czytasz ten artykuł, ponieważ próbowałeś wysłać e-mail przez serwer SMTP smtp.forpsi.com i otrzymałeś następujący komunikat:
550 5.1.0 cNkj1y0022zrrQM01NkjaD policy violation, see https://support.forpsi.com/kb/a4081
550 5.1.0 cNkj1y0022zrrQM01NkjaD policy violation, see https://support.forpsi.com/kb/a4075
W ciągu ostatniej godziny z Twojego publicznego adresu IP wysłano ponad 100 e-maili, z których ponad połowa nie mogła zostać dostarczona do docelowego serwera pocztowego.
Pozostałe wiadomości czekają w kolejce serwera SMTP smtp.forpsi.com.
E -maile nie musiały być wysyłane z Twojego konta e-mail. Wiadomości może wysyłać osoba, która używa tego samego publicznego adresu IP co Ty.
Aby zapobiec przeciążeniu serwera smtp.forpsi.com, dostęp do serwera SMTP dla Twojego publicznego adresu IP został tymczasowo zablokowany (dostęp przez POP3, IMAP i Webmail nadal działa).
Blokada zostanie automatycznie zdjęta po upływie 60 minut.
 
Aby uzyskać więcej informacji lub jeśli chcesz wcześniej odblokować konto, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta poprzez autoryzowane zgłoszenie.