Zmiana danych do płatności

Jeśli na przykład adres lub nazwa firmy uległy zmianie, wymagana będzie zmiana danych do płatności, aby system automatycznie wystawiał pro formy na nowe dane. Zmiany dokonać można na dwa sposoby:

  1. Zmiana danych płatnika poprzez edycję istniejącego kontaktu
  2. Zmiana danych płatnika poprzez dodanie nowego kontaktu


Niniejsza opcja pozwala jedynie na zmianę adresu e-mail, adresu, daty urodzenia i numeru telefonu.
 
Zaloguj się do administracji na stronie admin.forpsi.pl. Kliknij przycisk "Lista kontaktów", znajdujący się nad ikonami usług, lub przejdź do zakładki "Kontakty" poprzez menu po lewej stronie. Na wyświetlonej liście kontaktów kliknij na ID tego, który chcesz edytować. W tym miejscu będziesz miał możliwość zmiany danych. Zmiany zostaną wprowadzone dla wszystkich usług przypisanych do danego kontaktu.
 

 
 
 Drugim sposobem na zmianę danych jest dodanie nowego kontaktu do konta. Kliknij przycisk "Dodaj nowy kontakt" ponad ikonami usług.
 

 
 Następnie będziesz miał możliwość wprowadzenia danych (imię, adres...) i stworzenia całkowicie nowego kontaktu.
 
 
 
Otrzymasz ID nowego kontaktu na skrzynkę mailową podaną w czasie jego tworzenia. Jeśli chcesz zmienić dane płatnika dla usług, prześlij do nas ID w autoryzowanym zgłoszeniu wraz z informacją dla których usług ma on być przypisany.