Filtrowanie wiadomości


W menu głównym po lewej stronie wybierz element Reguły. Wyświetlone zostanie podmenu z listą już utworzonych reguł. Możesz je zmodyfikować lub zmienić ich priorytet, przesuwając się w górę / w dół listy.

Tworzenie reguły

Aby dodać filtr, kliknij w podmenu na przycisk [+] znajdujący się obok nazwy. 
Wprowadź nazwę filtru. 
Wybierz warunek: 
 • Warunków nie można łączyć, można użyć tylko jednego
 • Tekst wejściowy jest niewrażliwy na duże litery
 • Zachowaj ostrożność przy wpisywaniu znaków ze znakami diakrytycznymi (patrz Uwagi)
Przykład nagłówka wiadomości z wyjaśnieniem pól

From -odpowiada wierszowi Od
Subject - odpowiada nagłówkowi Temat
To - odpowiada nagłówkowi Do
Copies - odpowiada nagłówkowi DW
Message BodyTreść wiadomości
SizeRozmiar

Wybierz akcję, która ma zostać podjęta, jeśli wiadomość spełnia warunek 
 • Przenieś do folderu - na liście wybierz żądany folder (patrz uwagi) 
 • Usuń - nadawca nie otrzyma komunikatu o błędzie 
 • Przekaż - podaj adres, na który będziemy przekazywać e-maile (alternatywnie wybierz, czy zostawić kopię w skrzynce pocztowej) 
 • Odrzuć - nadawca otrzymuje komunikat o błędzie, że nie można było dostarczyć e-maila 
Zapisz ustawienia, klikając Nowy filtr. 

Tworzenie reguły na podstawie wiadomości
 • Otwórz wiadomość na podstawie której chcesz utworzyć nową regułę, a następnie kliknij przycisk  Dalsi w górnym menu. Wybierz Utwórz z tej wiadomości \ Reguła z listy.
 • Opcja ta spowoduje że wypełnione zostanie automatycznie pole Od przy pomocy danych nadawcy wiadomości.
 • Wypełnij pozostałe pola i zapisz regułę.
Zmiany 
Aby edytować regułę, wybierz z menu bocznego Reguły, a następnie kliknij na regułę, którą chcesz zmienić. Celem włączenia/wyłączenia reguły, należy kliknąć na przycisk w kolumnie Status.
Celem usunięcia reguły, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć ją, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Priorytety reguł
Reguły są przetwarzane w kolejności od pierwszej do ostatniej. Jeśli wiadomość nie pasuje do pierwszej reguły, kolejna jest przetwarzana. Gdy wiadomość spełni kryteria, dodatkowe reguły nie będą przetwarzane.
Jeśli reguła nie została użyta, możliwe, że wiadomość wykorzystała wcześniejszą regułę z listy.
Zmiana priorytetu odbywa się  przez przeciąganie myszą w górę (wyższy priorytet) lub w dół (niższy priorytet).

Przykłady użycia
Przekazywanie wszystkich wiadomości przychodzących
Podczas przekierowywania e-maili od nadawcy, który używa rekordu SPF, na docelowy serwer pocztowy, gdzie jest on następnie sprawdzany, e-maile mogą zostać odrzucone przez odbiorcę. Powodem tego jest to, że adres nadawcy nie jest przepisywany podczas przekierowania. Rozwiązaniem tego problemu jest skonfigurowanie następującego filtru (wpisz adres w polu Od).

Uwagi dotyczące funkcjonalności
1.Ustawione filtry nie mają zastosowania w następujących przypadkach:
 • W ustawieniach antyspamowych włączona jest opcja Dostarcz do folderu SPAM. To powoduje, że filtr antyspamowy jest używany przed filtrami użytkownika.
 • Skrzynka pocztowa ustawiła przekazywanie wiadomości bez kopiowania na serwer - wiadomość nie jest dostarczana do skrzynki, dlatego nie można zastosować filtrów.
2. Znaki akcentowane
Słowa (lub całe wiadomości) zawierające znaki akcentowane (ą ć ę ł ń o ś ź ż) są często kodowane. Samo umieszczenie tekstu widocznego w oknie podglądu nie gwarantuje, że e-mail będzie spełniał warunki filtru, który obecnie nie może zdekodować treści.
 • Temat Vybaveni buďte dosti a cestujte bez starostí! 15 TOP produktů na cesty zapisany jest w nagłówku wiadomości w następujący sposób: Vybaveni_bu = C4 = 8Fte_dosti_a_cestujte_bez_starost = C3 = AD! _15_TOP_produkt = C5 = AF_na_cesty
 • Aby filtr działał poprawnie konieczne jest przejrzenie kodu źródłowego: zapisz wiadomość na dysku twardym - pozycja Eksport w menu Dalej w panelu sterowania i otwórz ją w Notatniku lub podobnym programie
3. Zmiany w folderach 
Jeśli ustawiona jest opcja filtrowania wiadomości do folderów, po zmianie nazwy lub usunięciu folderów POZA środowiskiem webmail (np. Przez klienta poczty IMAP) należy edytować lub usunąć filtr. Filtry są automatycznie dostosowywane (lub wyświetlają informacje) tylko podczas edycji w interfejsie poczty internetowej.