Błąd SMTP Thunderbird

Po aktualizacji programu Mozilla Thunderird do wersji 78. nie działa wysyłka wiadomości smtp.forpsi.com (dawniej smtp.konto.pl) z wykorzystaniem STARTTLS lub SSL/TLS

Wysyłanie wiadomości się nie powiodło.
 Serwer używa nieobsługiwanej wersji protokołu bezpieczeństwa.
 Konfiguracja związana z „smtp.konto.pl” musi zostać poprawiona. 

Przyczyna:

W domyślnej konfiguracji Thunderbird 78. zablokowano TLS1.0 oraz TLS1.1 (smtp.konto.pl korzysta z TLS1.0 oraz nie przewidziano zmian do wersji TLS1.2)

Odpowiedź admin@forpsi.com:

„ Cloudmark version used of smtp konto.pl is no longer supported and will never be upgraded. There is no chance to activate tls 1.2 ”

Oficjalna informacja o wyłączeniu TLS1.0 oraz TLS1.1 w Mozilla Thunderbird 78. w poniższym linku.

https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/78.0/releasenotes/

Celem rozwiązania tego problemu, konieczna jest zmiana edycji programu Thunderbird:

1. W górnym prawym rogu programu kliknij na ikonę trzech poziomych linii

2. Z menu rozwijalnego wybierz "Opcje"

3. Będąc w Opcjach, w polu wyszukiwania wpisz "Edytor" i go otwórz:

4. Zaakceptuj komunikat:

5. Wyszukaj zmienną "security.tls.version.min":
6. Zmień jej wartość z 3 na 1: