Konfiguracja filtra antyspamowego

Poprzez webmail można skonfigurować filtr antyspamowy dla danej skrzynki mailowej. Filtr jest domyślnie włączany w czasie zakładania usługi.

Aby wejść w ustawienia filtra antyspamowego, należy zalogować się na https://webmail.forpsi.pl, a następnie wejść w Opcje -> Antyspam -> Ogólne.


W drugiej zakładce opcji filtra antyspamowego można ustawić, czy wiadomości uznane za spam mają zostać oznaczane, przenoszone do katalogu SPAM, czy od razu usuwane z serwera. Ze względów bezpieczeńtwa zaecamy ustawienie pierwszej lub drugiej opcji.W trzeciej zakładce można dodać adresy mailowe do tzw. Białej listy, aby filtr antyspamowy ignorował sprawdzanie wiadomości z danych adresów.