Zainstalowany certyfikat SSL nie oznacza, że strona będzie automatycznie widoczna w HTTPS.

Jeśli chcesz, aby Magento operował wyłącznie za pośrednictwem protokołu HTTPS, wykonaj następujące czynności:

  1. W back end Magento, należy wybrać pozycję "System" z menu na górze i kliknąć "Konfiguracja".

  2. Na ekranie, wybierz opcję "Web w sekcji "Ogólne" po lewej stronie.

  3. W opcjach "Niezabezpieczony" oraz "Zabezpieczony", w oknie "BASE URL" wprowadź protokół HTTPS.

Wewnętrzne linki front end, jednak nie zostaną automatycznie zmienione na https, a zatem może być konieczne, aby wymusić zmiany w .htaccess.

Szczegółowe informacje można znaleźć w dedykowanym poradniku.

W przypadku odinstalowania lub cofnięcia certyfikatu, CMS nie będzie widoczny w HTTP lub HTTPS.

Aby wyświetlić stronę w HTTP, niezbędne będzie ponowne edytowanie ustawień do stanu początkowego.Zobacz także

Zarządzanie Certyfikatem SSL - Hosting Linux