Jakie zmiany spowodują rozpoczęcie procesu weryfikacji dla istniejącej domeny?

Wszelkie zmiany dokonane w danych typu: imię, nazwisko, adres e-mail abonenta, wywołają proces weryfikacji ,o ile nie zostały one już wcześniej zatwierdzone.