Konfiguracja programu The Bat

Poniżej przedstawiamy sposób konfiguracji konta pocztowego w programie The Bat.


1. Pierwszym krokiem jest podanie nazwy konta.
2. Wpisujemy nazwę, która będzie wyświetlana w polu "Od" oraz adres mailowy.


3. W tym kroku wybieramy rodzaj protokołu jaki będziemy używać do pobierania poczty i jej wysyłania. Pierwszy obrazek pokazuję konfigurację dla protokołu POP3 a drugi dla IMAP. W obydwóch przypadkach należy zaznaczyć opcję, że serwer poczty wymaga uwierzytelnienia.


POP3IMAP


4. Następnie wprowadzamy login i hasło do poczty. Proszę pamiętać, że loginem jest cały adres mailowy. W przypadku protokołu POP3 możemy wybrać opcję aby kopia wiadomości była pozostawiana na serwerze.


POP3IMAP

5. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie ustawień.


Add Feedback