Konfiguracja programu The Bat

Poniżej przedstawiamy sposób konfiguracji konta pocztowego w programie The Bat.


1. Pierwszym krokiem jest podanie nazwy konta.
 


 
2. Wpisujemy nazwę, która będzie wyświetlana w polu "Od" oraz adres mailowy.
 

3. W tym kroku wybieramy rodzaj protokołu jaki będziemy używać do pobierania poczty i jej wysyłania. Pierwszy obrazek pokazuję konfigurację dla protokołu POP3 a drugi dla IMAP. W obydwóch przypadkach należy zaznaczyć opcję, że serwer poczty wymaga uwierzytelnienia.
 
 
POP3 - wprowadzamy pop3.forpsi.com

 
 
imap the_bat

IMAP - wprowadzamy imap.forpsi.com

 
4. Następnie wprowadzamy login i hasło do poczty. Proszę pamiętać, że loginem jest cały adres mailowy. W przypadku protokołu POP3 możemy wybrać opcję aby kopia wiadomości była pozostawiana na serwerze.
 

POP3IMAP
 
5. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie ustawień.