Błąd 5.1.1.

Zwrotka z serwera SMTP   5.1.1 piWs1j0010jifNx01iWsdh invalid destination domains 
pojawi się, kiedy wysyłasz wiadomość na adres e-mail, którego domena nie posiada skonfigurowanego ani rekordu MX ani rekordu A. Taka poczta zostanie odrzucona.
  • MS Outlook wyśle wiadomość do poprawnych odbiorców (jeśli wiadomość jest adresowana do większej liczby odbiorców) oraz zwróci komunikat o błędzie (wysyłane jako nowy mail) zawierający informację którzy odbiorcy byli niepoprawni
  • Thunderbird, Opera Mail – wiadomość nie zostanie wysłana, zostanie wyświetlone ostrzeżenie z błędem "Niepoprawna domena docelowa". Wiadomość zostanie przesunięta do folderu Wysłane. Konieczne jest poprawienie lub usunięcie niepoprawnych adresów z listy odbiorców.
  • Webmail – zamiast informacji o wysyłce zostanie wyświetlony POP-UP zawierający odpowiedź serwer