Błąd 5.1.0

Serwer SMTP zwróci następujący komunikat o błędzie:

5.1.0 <john.smith@domain.com> sender rejected
1. Jeżeli będziesz próbował wysłać przez nasz serwer pocztowy (SMTP) wiadomość, której nadawcą jest np.: somebody@gmail.com.  
Domena nadawcy musi być taka sama jak domena użyta do autoryzacji poczty lub alias tej domeny.
 
2. Jeżeli połączenie jest realizowane z kraju niezdefiniowanego dla domeny użytej w trakcie autoryzacji. W tym celu badany jest adres IP nadawcy.  Taka konfiguracja  jest używana w celu ograniczenia SPAMu - spamerzy najczęściej nawiązują połączenia z zagranicy.

 
 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh policy violation
1. Jeżeli zostaną przekroczone limity w ilości wysyłanej poczty z jednego adresu IP lub konta e-mail w jednostce czasu. Na serwerach pocztowych ustawione są następujące limity:
- 250 wiadomości na 1 minutę
- 1000 wiadomości na 1 godzinę
- 10000 wiadomości na 12 godzin
 
2.  W przypadku gdy wysyłając więcej niż 100 wiadomości na godzinę z jednego adresu IP, ponad połowa z nich (ponad 50)  nie będzie możliwa do dostarczenia.

3. Jeśli klient (lub system pocztowy klienta) będzie wysyłał wiele wiadomości/komunikatów, których nie bedzie można dostarczyć (np.: z powodu przekroczonej powierzchni dyskowej, niewłaściwego adresu odbiorcy itp.)
 
 
  5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh spam detected
Kiedy wiadomości są wysyłane w trakcie jednej godziny z jednego adresu IP lub nadawca jest uznawany za spamera. Wówczas tylko kilka pierwszych wiadomości będzie akceptowane przez system antyspamowy i dostarczane do odbiorców.
 
 
 Patrz artykuł: Konfiguracja serwera SMTP