Jak usunąć swoje konto z systemu

Aby usunąć konto z naszego systemu należy przede wszystkim dokonać autoryzacji osoby/firmy zgłaszającej tego typu żądanie.

Autoryzacji możemy dokonać na dwa sposoby:

1. Poprzez weryfikacje pełnych danych osobowych

W treści formularza kontaktowego prosimy podać wszystkie dane personalne i teleadresowe, które były wpisywane w trakcie zakładania usługi. Zostaną one zweryfikowane przez naszego konsultanta, a o dalszym postępowaniu zostaniesz powiadomiony na e-mail który podasz w formularzu.

2. Przypomnienia hasła poprzez wysyłkę maila na e-mail kontaktowy
Prosimy zalogować się na stronie support.konto.pl  podając login i hasło do Panelu administracyjnego usługi, a następnie w temacie i w treści wiadomości wpisać "żądanie usunięcia konta: ..." i oczywiście podać adres e-mail, który ma zostać skasowany.

UWAGA!
Prosimy pamiętać, że usunięcie konta wiąże się z bezpowrotną utratą wiadomości e-mail, które się na nim znajdowały.