Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

 1. Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ponieważ jego przesłanie jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji zawartych w nim zasad.

 2. Formularz skonstruowany jest w ten sposób, że system rozpoznaje zgłoszenie jako prawidłowe tylko w przypadku gdy wszystkie wymagane rubryki zostały poprawnie wypełnione.

 3. Opis rubryk:

  • Imię Nazwisko - należy podać imię i nazwisko zleceniodawcy. W przypadku gdy zleceniodawcą jest firma należy wpisać dane osoby upoważnionej do jej reprezentowania.
  • Pełna Nazwa Firmy - należy podać pełną nazwę firmy zgodnie z wpisem do rejestru gospodarczego.
  • Miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer - należy podać dane adresowe zgodnie z zameldowaniem, w przypadku firm zgodne z wpisem do ewidencji. Jeżeli adres do korespondencji jest rozbieżny od wymienionego, prosimy o wpisanie go w dalszej kolejności w nawiasie wg następującego wzoru: ul. Warszawska 11 (Katowicka 5).
  • Tel. kierunkowy, telefon - należy podać pełny numer telefonu. Prosimy o podawanie numerów tel. komórkowych tylko jako uzupełnienie do stacjonarnego.
  • Aktualny e-mail - należy podać aktualny adres e-mail, tzn. inny od zamawianego, którym dysponuje zleceniodawca. Jeżeli zamawiający takiego nie posiada prosimy o wpisanie "nie dotyczy" lub "n/d".
  • Nazwa skrzynki e-mail (adres e-mail) - Należy wpisać wybrana nazwę konta e-mail. Nazwa konta musi zaczynać się od litery i nie może przekraczać dowolnej kombinacji 16-stu małych liter alfabetu angielskiego oraz cyfr arabskich.
  • Hasło - należy podać hasło składające się z dowolnej kombinacji, jednak nie krótszej niż 6-ciu znaków. Prosimy pamiętać o regularnej zmianie hasła we własnym zakresie.
  • Weryfikacja hasła - należy powtórnie wprowadzić wybrana nazwę hasła w identycznej formie.
 4. Zgodnie z informacją zawartą w formularzu, przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją zasad współpracy oraz Regulaminu, co upoważnia nas realizacji usługi.

Add Feedback