Konfiguracja programu ThunderBird (POP3)

Poniżej przedstawiamy sposób konfiguracji programu Thunderbird tak aby korzystał z protokołu IMAP do odbierania poczty.


1. Pierwszym krokiem jest podanie podstawowych danych o koncie czyli adresu e-mail oraz hasła.
2. Program Thundebird pobierze ustawienia automatycznie jednak będzie konieczna modyfikacja tych ustawień. W tym celu klikamy opcję 'Konfiguracja zaawansowana'.
3. W tym miejscu możemy modyfikować ustawienia. Po pierwsze w polu 'Nazwa użytkownika' należy wpisać cały adres mailowy. Następnie zamiast protokołu IMAP należy wybrać POP3 i zmienić nazwę serwera poczty z imap.konto.pl na pop3.konto.pl. W przypadku gdy chcą Państwo skorzystać z szyfrowanego IMAP-a należy zmienić numer portu na 995. Ostatnim krokiem jest kliknięcie opcji 'Utwórz konto'.


Add Feedback