Aktywacja płatnych usług

Płatne usługi można zamówić do już istniejącego darmowego konta pocztowego lub wypełniając stosowny formularz ze stron serwisu KONTO.PL na nowe nieistniejące jeszcze konto.
Po złożeniu zamówienia otrzymasz pocztą elektroniczną fakturę pro forma z unikalnym identyfikatorem płatności i w wysokości zgodnej z obowiązującym na zamówione usługi w danej chwili cennikiem. Usługi są uruchamiane niezwłocznie po otrzymaniu na konto bankowe AlphaNet wpłaty zgodnej z otrzymaną fakturą pro forma.
Po aktywowaniu płatnej usługi otrzymasz od nas drogą elektroniczną wszystkie informacje niezbędne do korzystania z niej. Usługa jest aktywna przez cały okres opłaconego przez Użytkownika abonamentu.
Przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego otrzymasz od nas pocztą elektroniczną propozycję kontynuowania płatnej usługi z wszystkimi istniejącymi rozszerzeniami wraz z odpowiednią fakturą pro forma. Jeżeli płatność za usługę nie wpłynie w odpowiedniej kwocie na konto bankowe AlphaNet do dnia zakończenia opłaconego wcześniej abonamentu, usługa zostanie zlikwidowana.

Add Feedback