Ping – nazwa programu używanego w sieciach tcp/ip służącego do diagnozowania połączeń sieciowych. Pozwala na sprawdzenie czy istnieje połączenie pomiędzy hostami testującym i testowanym. Dodatkowo przy wykorzystaniu programu ping możemy określić jakości połączenia między nimi poprzez mierzenie liczby zgubionych pakietów oraz czasu potrzebnego na ich transmisję.

Poniżej przykład zastosowanie: