Język skryptowy pozwalający budować dokumenty HTML w sposób dynamiczny w zależności od dostarczanych danych. Jego niewątpliwą zaletą jest przetwarzanie po stronie serwera przez oprogramowanie przesyłające strony przy pomocy protokołu HTTP (np. Apache) w przeciwieństwie do CGI. Dodatkowo kod PHP umieszczany jest bezpośrednio w plikach HTML - jedynie ich rozszerzenie należy zmienić np na .php5.